Rezerviștii și militarii cer pensii și solde ca în NATO – Se cere desecretizarea capitolului din acordul de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord

Este din nou fierbere în sistem pe problema pensiilor militare, după ce tot mai mulți rezerviști, dar și cadre încă active se mobilizează pentru a forța acordarea unor drepturi ce le-ar reveni conform unui document care face ”furori” în aceste zile. Și pe baza căruia tot mai multe organizații sunt gata să ceară o ”confruntare directă”, inclusiv în instanță, cu actualii guvernanți.

   

Până la trecerea la ”next level” al disputei pe pensiile militare se intenționează formularea unei solicitări oficiale cu privire la desecretizarea unui capitol din acordul de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la 15 aprilie 2008. Iar ținând cont de sensibilitatea acestui subiect, publicăm intergral apelul de mobilizare al cadrelor militare din sistem, fie el active sau în rezervă.

Pensii și solde NATO
”În baza acordurilor de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, din 15 aprilie 2008, Guvernul s-a obligat să asigure militarilor următoarele plafoane medii de soldă și pensie brută, calculate lunar în euro : Ministerul Apărării Naționale poate acorda dispensă de la 1-5 ani, pentru depășirea duratei de serviciu în cazuri motivate, pentru generali și ofițeri superiori. Iar pentru celelalte categorii de cadre militare, comandanții de mari unități sau unități independente, în funcție de necesarul de încadrare pe stat. Aceleași plafoane de calcul se aplică și militarilor concentrați sau detașați la alte instituții publice din domeniul ordinii publice, siguranței, protecției și escortei de demnitari, misiuni diplomatice etc.


Pentru cadrele decedate în misiuni de luptă, familiilor li se acordă un ajutor egal cu 150 de solde lunare brute. Pentru invalizi și clasați inapt pace și război, ca urmare a unor accidente sau răniri în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor de serviciu în slujba patriei, militarii primesc un ajutor egal cu 125 de solde lunare, la care se adauagă o pensie de invaliditate egală cu solda de grad și funcție a colegilor din activitate.

Pensia de urmaș pentru văduve și orfani este de 0,5 X ultima soldă ridicată de către decedat. Pensiile rezerviștilor se vor actualiza trimestrial și vor fi egale cu solda de grad și funcție minus sporurile, la care se adauagă un spor de ore suplimentare, efectuate pe timpul serviciului.

Guvernul României, Ministerul de Finanțe și Ministerul Apărării Naționale vor lua toate măsurile organizatorice pentru efectuarea obligațiilor de plată față de personalul din sistemul de apărare și pentru rezerviști, între 1-5 ale lunii, pentru luna următoare. Plafonul cheltuielilor legate de plata soldelor, salariilor și pensiilor militarilor activi și în rezervă se va asigura de ANAF, din Bugetul de Stat și va fi inclusă în toate negocierile cu organismele financiare internaționale. Plata se va face în moneda națională, calculată conform ratei de schimb a BNR, iar giranții respectării obligațiilor asumate de România prin acordul cu NATO sunt Președintele României, prim-ministrul și Parlamentul. La soluționarea unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție, ministrul de Justiție va lua măsuri să comunice extrasele din convențiile internaționale desecretizate în parte, privind obligațiile de plată ale statului față de persoanele care au lucrat sau lucrează în structurile sistemului de apărare națională, tuturor președinților de instanțe competente.

Pentru cadrele active și în rezervă, cărora li s-a plătit un nivel inferior acordurilor internaționale la nivel NATO, începând de la integrarea României în NATO, Direcția Financiar Contabilă a MApN, în termen de 60 de zile va calcula și vira sumele cuvenite militarilor, fără alte formalități, cu respectarea și a altor hotărâri judecătorești conexe investite cu titlu executoriu.

Acest acord bilateral cu FMI și Banca Mondială a fost discutat în prealabil și negociat cu toate organizațiile neguvernamentale ale militarilor în rezervă, veterani, invalizi, văduve și orfani, fiind parte a Pactului Social de Stabilitate dintre societatea civilă și militarii de carieră. Personalul din atașatură, diplomație, producție specială, magistratură militară, servicii de informații militare și de protecție, contraspionaj, din învățământul militar etc. vor primi și alte sporuri, ce se vor stabili prin reglementări speciale. Armele navale și aeriene, tancurile și rachetiștii ce deservesc unitățile de scuturi anti-satelit mai primesc sporuri de confidențialitate și de risc. La aceste valori se adaugă sporul de vechime, de funcție, de risc în teatrele de operațiuni, gradații, ordine, medalii, indemnizația de instalare, indemnizația de re-inserție în economia civilă, norma de hrană de campanie, banii pentru uniformă și furnituri, alocații pentru copii și pentru soțiile fără serviciu, costuri cu chiria, transportul, comunicațiile etc. Vechimea în serviciul militar activ se stabilește în funcție de grade astfel: corpul generalilor – max.40 de ani; ofițeri superiori – max. 35 de ani; ofițeri inferiori – max. 30 de ani; subofițeri și maiștri militari – 35 de ani;soldați și gradați –max. 25 de ani; personal civil – conform Codului muncii”.